TegleJansson&Partners AB
        STARTSIDA    |     TJÄNSTER    |    OM FÖRETAGET    |    OM OSS    |    KONTAKTA OSS
Tjänster
Vi arbetar inom hela kedjan analys -› utvärdering -› utveckling och med utbildningar och rådgivning.

Analys

Analys innebär ofta jämförelser av olika policyförslag eller av hur redan beslutade åtgärder kan fungera.
 
Exempel på analyser vi har gjort eller kan göra:
  Effekter av omreglering av marknader
  införande av skatter och avgifter
  internationella jämförelser av arbetsmarknadspolitik
  infrastrukturinvesteringar
  lokal myndighetssamverkan

Utvärdering

Utvärdering innebär ofta en analys i efterhand av hur ett projekt eller en åtgärd fungerat i relation till uppsatta mål.
 
Exempel på utvärderingar vi har gjort eller kan göra:
  regionala utvecklingsprojekt
  utbildningssatsningar
  effekter av företagshälsovård
  kommuners arbetsmarknadspolitik
  regionala organisationer för utveckling
  kommunal organisation och styrning

Utveckling

Utveckling av en region, ett företag, en kommun, en organisation eller ett projekt innebär en mera kontinuerlig uppföljande aktivitet över tid.
 
Exempel på utvecklingsprojekt vi har gjort eller kan göra:
  kommunalt ledarskap
  utveckling av ledningsgrupper i kommuner
  landsting och hälso- och sjukvård
  kommunal samverkan för utveckling

Söders höjder, Södermalm
 
Vi arbetar både med "hårda" och "mjuka" metoder som vi gärna kombinerar för större förståelsedjup.
 Uppdrag
Slutrapport utvärdering/följeforskning Matchning Södertörn

Utvärdering av SamBorådet i Botkyrka

Utvärdering av Traineehandlednding i Botkyrka

Företag och samhällsutveckling i Malmö
(Malmö Stad, augusti 2011)

IT-utifrån ett patientperspektiv
(Region Skåne, september 2011)

Oegentligheter och bedrägeier
(Region Skåne, juli 2011)

Läkemdelsanvändning med fokus på äldre
(Region Skåne, mars 2011)

Följeforskning Matchning Södertörn
(8 kommuner, mars 2011)

Region Skåne Hälsoval uppföljning
(Region Skåne, december 2010)

Ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg
(Region Skåne, mars 2010)
TJP Analys & utveckling AB org.nr 556721-2542 Lugna gatan 19, 211 59 Malmö tel 070-608 44 49 info@teglejansson.se