TegleJansson&Partners AB
        STARTSIDA    |     TJÄNSTER    |    OM FÖRETAGET    |    OM OSS    |    KONTAKTA OSS

Om oss

Björn Jansson
Björn Jansson
Telefon: 070-608 44 49
bjorn.jansson@teglejansson.se
Presentation:
Björn har varit kommundirektör och chef för ett kommunalt länsförbund. Björn har även arbetat med kommunalekonomisk forskning och utbildning. Sedan drygt 12 år är Björn seniorkonsult med inriktning mot kommunal organisation och ledning samt kommunal näringspolitik och utveckling.

Thomas Nerd
Thomas Nerd
Telefon: 070-300 20 01
thomas@kommundoktorerna.se
Presentation:
Thomas har varit kommundirektör, kommunal ekonomichef samt vd i kommunala bolag. Thomas är nu konsult med inriktning mot organisation och ekonomistyrning. Thomas har också erfarenhet som lärare på högskolan och författare av facklitteratur i kommunala frågor.

Olle Hammarström
Anders Ebbesson
Telefon: 073-231 61 44
andeb52@hotmail.com
Presentation:
Anders har varit revisor, konsult, ekonom/controller och utvecklingsstrateg. Han har under lång tid arbetat i ett stort antal kommuner, landsting/regioner. Anders har fokus på mål- och resultatstyrning. Han arbetar bland annat med målformuleringar, processer och system, organisationsstruktur och organisationskulturer. Anders har lång erfarenhet av att arbeta med både politiker och tjänstemän.

Olle Hammarström
Lars Niklasson

Presentation:
Lars har stor erfarenhet av ekonomistyrning och effektivisering i kommunal verksamhet. Lars har 35 års erfarenhet av kommunal ekonomi i ledande befattningar varav. Han har lett och genomgripande organisationsförändringar (t ex stadsdelsnämnder och interna servicefunktioner, nya resursfördelningssystem, uppföljnings- och analyssystem, intern kontroll mm). Lars startade på uppdrag av Skånes kommuner ett kommunalt försäkringsbolag där han var vice vd 2005 - 2009.

En viktig roll för Lars har ofta varit att utveckla effektivitet i administrativa funktioner. Lars har i åtta år varit ordförande för Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. 


Olle Hammarström
Olle Hammarström
Telefon: 070-438 73 00
olle.hammarstrom@telia.com
Presentation:
Olle är civilekonom och har forskat kring arbetsorganisation och medbestämmande. Olle har varit verksam i regeringskansliet, som utredningschef vid SIF/Unionen och forskare vid arbetslivscentrum. Sedan 1995 är Olle företagare och styrelseledamot i flera bolagsstyrelser. Olle har lång erfarenhet som konsult både i Sverige och internationellt och har utfört uppdrag åt bl a OECD, EU, ILO och andra internationella organisationer. Olle är också verksam som medlare på arbetsmarknaden.

Hans Kilsved
Hans Kilsved
Telefon: 073-783 72 82
hans.kilsved@comhem.se
Presentation:
Hans är konsult med inriktning på organisation och utvärdering samt arbetsmarknad. Hans har haft företagsledande befattningar i åtta år inom bl a finans- och fastighetsförvaltning, IT, kulturverksamhet och tidningsutgivning. Hans har varit planeringschef på finansdepartementet. Hans har läst nationalekonomi, statistik, företagsekonomi, engelska och franska. Hans har gått regeringskansliets chefsutbildning.

Annie Persson
Annie Persson
Telefon: 070-668 40 11
annie_union@hotmail.com
Presentation:
Annie är fil pol mag, och sedan 2007 verksam som konsult med inriktning på beslutsunderlag och analys, verksamhetsutveckling och organisationsfrågor, uppföljning och utvärdering. Projektledning har också blivit en del i Annies konsultverksamhet. Annie har varit verksam i regeringskansliet och flera intresseorganisationer.

Annie Persson
Evy Åström
Telefon: 070-433 66 60
evy@consultea.se
Presentation:
Evy har en fil.kand i ekonomi och mångårig erfarenhet som chef och utredare inom offentlig sektor. Hon har varit verksam i regeringskansliet, flera myndigheter och inom landsting och kommunal sektor.
Evys verksamhetsområde som konsult är utveckling av styrning/ledning, organisation, verksamhet och arbetssätt. Evy arbetar även med analys, utredning och projektledning.

Petra Kvist Zaar
Petra Kvist Zaar
Telefon: 0708-385 975
petra.kvist.zaar@jinnarp.se
Presentation:
Petra är socionom. Sedan 1994 har Petra arbetat med LSS (Lagen om stöd och service) utifrån olika perspektiv såsom behandlingsarbete, handläggning, verksamhetsansvar och nu de senaste åren med privata aktörer och upphandling.

Hanna Glans
Hanna Glans
Telefon: 0707-138 530
hanna.glans@eqo.nu
Presentation:
Hanna Glans är genusvetare och certifierad jämställdhetskonsult med erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom offentlig verksamhet. Hanna har genomfört utvärderingar och arbetsmiljö-undersökningar, tagit fram skräddarsydda handlingsplaner och hållit en mängd utbildningar. Hanna är författare till två böcker, Uppdrag: Jämställdhet och Bära slang som en man. Exempel på pågående uppdrag är projektledning för Burlövs kommuns kvinnofridssatsning samt utveckling av självstudiematerial om mångfald för samtliga anställda i Hässleholms kommun.

Bettina Rother
Bettina Rother

Presentation:
fil. mag. genusvetenskap och fil. mag. sociologi

Bettina Rother, fil. mag. genusvetenskap och fil. mag. sociologi. Bettina är certifierad jämställdhetskonsult och delägare i kunskapsföretaget EQO – equal opportunities som arbetar med jämställdhets- och mångfalds-utveckling inom offentliga och privata verksamheter. Hon har vana av att utveckla skräddarsydda utbildningspaket och av processutvärdering som stöd för kontinuerlig kvalitetssäkring och kunskapsutveckling. Exempel på uppdrag är projektledning för projekt Familjefrid i Burlövs kommun och utbildning av regionala mångfaldsutvecklare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om EQO på: www.eqo.nu 
Läs mer om jämställdhetscertifieringen: http://www.jamstalldhetskompetens.se 


David Lundberg
David Lundberg
Telefon: 0708-191 515
david.lundberg@e-step.se
Presentation:
David har varit affärsutvecklingschef i telekombranschen och arbetar sedan drygt 12 år som seniorkonsult med inriktning på organisation och styrning av IT, beställarstöd vid upphandlingar, e-förvaltning och värdestyrning av IT. David är också författare till böcker som ”IT och affärsnytta” och ”Den transparenta ekonomin”.
David har bl a utvärderat it-plattform och it-organisation i kommuner samt medverkat i it-strategi semiarier för kommunledningar.

Mårten Wiren
Mårten Wiren
Presentation:
Mårten Wirén är seniorkonsult och VD för Blekinge FoU AB. Han har en mångårig erfarenhet av arbete i offentlig sektor som personalchef, utvecklingschef och förvaltningschef. Sedan 1993 är Mårten Wirén utredare vid Socialstyrelsen med nationella uppdrag på främst äldreområdet och kombinerar detta arbete med konsultinsatser inom bl a samverkan mellan landsting och kommuner när det gäller rehabilitering och äldreomsorg.

 
Thomas Hallgren

Presentation:
jur. kand. med lång erfarenhet som rådgivare, utbildare och konsult. Han har arbetat som konsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG OCH Svenska Kommunförbundet samt som kommunjurist.
Thomas har mycket stor erfarenhet av upphandlingar, konkurrens-utsättning, bolag och stiftelser mm. Han har varit huvudsekreterare i flera statliga utredningar. Thomas har författat skrifter och handböcker inom det aktuella granskningsområdet, bland annat om styrning och uppdrag för kommunägda företag. Thomas är en uppskattad föreläsare.

 
Gert Paulsson

Presentation:
Gert är ekonomie doktor och har lång och välmeriterad erfarenhet kring forskning kring hälso- och sjukvård när det gäller ekonomi, organisation och styrning. Gert har bl a varit verksam vid Institutet för Hälsoekonomi (IHE), riksrevisionsverket och finansdepartementet.
Gert har också en bred internationell erfarenhet när det gäller forskning och uppdrag kring hälso- och sjukvård mer inriktning på organisation, styrning och utvärdering.

Stig Tegle
Vi samarbetar med Malmö folkhögskolaa

Presentation:
Att våga bli valbar innebär, mod, ansvar och frihet. Malmö Folkhögskolas Entreprenörsprogram erbjuder en långtgående och processinriktad utbildning. Med kvalificerat stöd till personalen som vill förverklag och och utveckla sin företagsamhet som entreprenör. Entreprenörskap är vårt ledord i meningen att vara; vara företagsam, initiativrik, självständig och kreativ.
www.malmofolkhogskola.se
 Uppdrag
Slutrapport utvärdering/följeforskning Matchning Södertörn

Utvärdering av SamBorådet i Botkyrka

Utvärdering av Traineehandlednding i Botkyrka

Företag och samhällsutveckling i Malmö
(Malmö Stad, augusti 2011)

IT-utifrån ett patientperspektiv
(Region Skåne, september 2011)

Oegentligheter och bedrägeier
(Region Skåne, juli 2011)

Läkemdelsanvändning med fokus på äldre
(Region Skåne, mars 2011)

Följeforskning Matchning Södertörn
(8 kommuner, mars 2011)

Region Skåne Hälsoval uppföljning
(Region Skåne, december 2010)

Ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg
(Region Skåne, mars 2010)
TJP Analys & utveckling AB org.nr 556721-2542 Lugna gatan 19, 211 59 Malmö tel 070-608 44 49 •; info@teglejansson.se